I potentiellt explosiv atmosfär kan en explosion inträffa när tre element existerar: brandfarliga och brännbara ämnen, förbränningsämnen och antändningskälla. För att säkerställa hög säkerhetscertifiering av utrustning i denna miljö är det absolut nödvändigt att varje fas fungerar korrekt.

Binär Teknik AB erbjuder ett brett utbud av ATEx- produkter till exempel: Panel PC, Emedded PC, kameror, kapslingar, kablar och annat tillbehör.

Möjliga användningsfall för våra ATEx-produkter är: kemisk industri, gruvindustri, militärindustri, medicin, oljedepå, fartyg, borrplattform, bensinstationer, fyrverkeriproduktion, livsmedelsförädling, lagring och offshoreprojekt etc.

Här är förklaringar och exempel på olika explosiva zoner: 

• Zon0: Gaser/ångor i en explosiv atmosfär finns kontinuerligt under långa tidsperioder eller kommer ofta att förekomma.
• Zon1: Gaser/ångor i en explosiv atmosfär förekommer sannolikt ibland vid normal drift.
• Zon2:
 Gaser/ångor i en explosiv atmosfär kommer sannolikt inte att uppstå under normal drift, men om det inträffar kommer det bara att kvarstå under en kort period.
• C1D2: Certifiering säkerställer att ATEx-serien gaser/ångor i en explosiv atmosfär inte skapar gnistor som kan detoneras
• Zon20: Damm i en explosiv atmosfär finns kontinuerligt under långa tidsperioder eller kommer ofta att förekomma.
• Zone21: Damm i en explosiv atmosfär förekommer sannolikt ibland vid normal drift.
• Zone22: Damm i en explosiv atmosfär kommer sannolikt inte att uppstå under normal drift, men om det inträffar kommer det bara att kvarstå under en kort period.
• C2D2/C3: Certifiering säkerställer att ATEx-serien damm i en explosiv atmosfär inte skapar gnistor som kan detoneras.

 

För varje anpassad förfrågan eller specifik fråga är du välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon.