Vad är en PoE-switch och hur fungerar den?

En PoE-switch är en nätverksswitch som använder Power Over Ethernet-teknik. Med en PoE-switch kan nätverksanslutningen och strömmen till PD (Powered Device) effektivt realiseras via nätverkskabeln. För närvarande ses ett hav av olika PoE-omkopplare på marknaden. Baserat på ett ökande antal IoT-projekt som nya smarta byggnader tror man att PoE-switchar kommer att spela en ännu större roll i framtiden.

 

Varför behöver du en PoE-switch?

Argumentet för varför du ska använda en PoE-switch istället för en vanlig (icke-PoE) -omkopplare blir snabbt tydlig genom en potentiell jämförelse. En standardomkopplare kan bara skicka data till nätverksenheter. För att kunna använda PoE-funktionen måste slutanvändaren använda så kallad 'Midspan Power Sourcing' -utrustning, till exempel en PoE-injektor mellan omkopplaren och enheten. Injektorn kan lägga till elektrisk ström medan den tar emot datasignaler från kabeln som är ansluten till den vanliga omkopplaren och sedan leverera både ström och data till enheten. I den här installationen skulle injektorn också behöva använda ström från någonstans.

För en PoE-switch är allt du behöver en strömkabel och en nätverkskabel. PD kan sedan anslutas direkt till PoE-porten för både dataöverföring och strömförsörjning. En PoE-omkopplare har således följande fördelar:

 

1. Flexibilitet ✅

Genom att bli av med begränsningarna för standardströmställare som kräver extra strömförsörjning och förlängningssladdar, ger en PoE-switch stor flexibilitet för användarens nätverkskablar. Till exempel tillåter det att en IP-kamera installeras där den ska användas. Dessutom kan en kombination av en PoE-switch och trådlös teknik möjliggöra 'trådlösa' lösningar.

 

2. Enkelhet ✅

Eftersom du nu inte behöver installera ytterligare strömförsörjningar och installationspunkter förenklar en PoE-switch hela nätverksimplementeringen. Dessutom möjliggör bra PoE-omkopplare också SNMP (Simple Management Management Protocol), vilket ger ett enklare sätt att övervaka och kontrollera omkopplaren.

 

3. Ekonomiska besparingar ✅

Med en PoE-nätverksswitch behövs inte användare att köpa och installera ytterligare kablar och uttag, vilket skapar betydande besparingar i installation och underhåll.

 

PoE Switch - Begränsningar

1. Längdsbegränsning

Den allmänna tumregeln för hur långt en PoE-switch kan skicka sin signal är 100 meter. Om du behöver komma bortom denna begränsning ses alternativ som PoE-förlängare och fiberkablar. Kontakta oss för mer information.

 

2. Kraft

Om du behöver hög effekt över PoE-nätverket måste du se till att dina PoE-switchars effektkapacitet uppfyller dina krav, eftersom det finns en effektbegränsning baserad på PoE-standarder.