Genom att använda dynamiska grafiska element kan en logisk representation av produktionsanläggningen byggas i HMI7ETHs redaktör. Här kan ljuset slås på och av, kolumnerna stiger och faller och siffrorna ändras i realtid när processen fortskrider.

hmi_programmeringsbillede

Ovan: Processorer med flera indikatorer, timmar och blandningsförhållanden, som beräknas och mäts kontinuerligt.

 hmi_kemisk_blanding

Ovan: Kemisk blandare med nivå, start / stoppknappar, flödes- och ventilindikator och länkar för ytterligare funktioner.