Förstå TCP/IP

För att skicka och ta emot data via Internet måste all kommunikation följa TCP / IP-protokollet. Om du till exempel vill skicka texten "ABC" kommer den inte bara att skickas som "ABC", utan texten kommer att lindas i ett så kallad "datapaket" som är inneslutet i en "rubrik och trailer". Instrumentpanelen och trailern innehåller information om data, IP-adresser för avsändare och mottagare och MAC-ID

(MAC-ID är ett unikt nummer som alla nätverksenheter har, så även om IP-adressen är okänd kan nätverksenheten fortfarande adresseras via detta nummer).

IP är en logisk adress för att identifiera alla på Internet. Men utöver ett IP-nummer kan en adress bestå av ett portnummer. Portnumret anger vilken tjänst du vill använda. T.ex. vissa portnummer har redan tilldelats för specialtjänster (till exempel port 23 för TELNET och port 80 för HTTP).

Subnetmask används för att beräkna nätverksadress, värdadress och adressutrymme (hur många IP-adresser som kan adresseras i det reserverade subnätmaskadressutrymmet) genom att utföra en bitvis logisk OCH och INTE operation.

Gateway-adressen indikerar vilken adress paketet kan sändas på Internet.

image002

 

Konceptet med en TCP-klient och server

UDP (User Datagram Protocol) är ett kommunikationsprotokoll utan anslutning, medan TCP (Transport Control Protocol) är ett protokoll med en anslutning. (En "anslutning" kan också hänvisas till för att förbereda om anslutningen är tillförlitlig innan dataöverföringen startar).

För en framgångsrik anslutning mellan servern och klienten väntar den ena sidan (TCP-servern) passivt på en anslutning från den andra sidan (TCP-klienten) för att aktivt försöka upprätta en anslutning. När TCP-anslutningen har upprättats kan data överföras mellan klient och server.

När du använder UDP-kommunikation av data mellan klient och server finns det en hög risk för dataförlust eftersom klienten helt enkelt skickar data utan att veta om servern är redo för mottagning. Data som förlorats under överföringen registreras inte heller och återvinns därför inte. En TCP-anslutning registrerar däremot all data som skickas, tas emot och berättar om alla registrerade data har tagits emot eller om något saknas.

image004

 

Värt att veta om att skapa en TCP-anslutning

För att upprätta en anslutning mellan två TCP / IP-enheter måste du känna till adress- och nätverksinformation för både servern och klienten.

Information om TCP-server (passiv):

- IP-adress (lokal IP)

- Portnummer där anslutning förväntas (Lokal hamn)

- Information för bekräftelse av samma nätverk (nätverksmask)

- En väg till ett annat nätverk (Gateway)