Wiegand

För att ansluta kortläsare till annan utrustning används det mycket enkla Wiegand-gränssnittet ofta, vilket använder två utgångar D1 och D0 och vanlig noll. När data inte överförs, är både D1 och D0 på hög nivå (5V) och som skissen visar här skickas data genom att periodiskt dra antingen D1 eller D0 till låg för att indikera datavärdet. Tidssignalen (Klocka) bildas genom att kombinera pulserna från D1 och D2

Wiegang - Wiegand gränssnitt - Binär Teknik AB

Wiegand