Om att använda mobiltelefonen från en dator

En viktig fördel med GPS-TRACKER + är att det bara kräver en enkel mobiltelefon. I vissa situationer kan det vara lämpligt att använda mobiltelefoner via en dator där det kan vara lättare att få en överblick över de många textmeddelanden, sökning, sortering och radering. Om "Google Maps" används kommer den större skärmen också att vara en fördel. Mobiltelefonen som drivs via en PC, kommer det brukar vara "kontoret", där denevt kommer att kunna kommunicera med flera olika trackers. Men hellre än att låta det ersätta de telefoner som personalen bär med sig, räcker det - ur säkerhetssynpunkt - bäst att betrakta det som ett komplement som kan gå in om behov uppstår - men i övrigt endast användas för allmän övervakning - och eventuellt. agera som nummer1 på telefonlistan i flera olika trackers.

Från den PC-styrda telefonen är det också enkelt att skicka och vidarebefordra SMS.

De flesta mobiltelefontillverkare erbjuder gratis programvara som kan användas för att använda mobiltelefonerna från en dator