PoE - Power over Ethernet 

Eller på svenska: Strömförsörjning via nätverkskabeln

En traditionell nätverksinstallation innehåller ofta ett antal mindre nätverksenheter som t.ex. kan vara Ethernet-switchar, routrar, åtkomstpunkter, seriella port-servrar, IP-kameror och liknande. Varje enhet kräver en 220V strömförsörjning - antingen direkt eller via en 220V adapter av en typ som är specifik för varje enhet. Den är inte så flexibel eller fast, så det finns ett behov av en standardiserad metod för att förse dessa nätverksenheter med låg spänning. Denna metod kallas PoE och beskrivs i IEEE802.3af, som är en förlängning av den ursprungliga Ethernet-standarden.

 

Den grundläggande idén

Den grundläggande tanken bakom PoE är att 220V-installation kan utelämnas om nätverksenheterna istället förses med lågspänning (48VDC) genom nätverkskabeln (kat. 5/6) på ett av de sätt som illustreras nedan.

image001image002

Som visas kan matningsspänningen överföras genom två trådpar, även om de används för dataöverföring samtidigt. Alternativt kan tillgängliga ledningspar överföra lågspänningen.

PoE-utrustning kategoriseras antingen som "Power Sourcing Equipment" (PSE), som kan leverera matningsspänning genom nätverkskabeln, eller som "Powered Device" (PD), som kan hämta sin matningsspänning från nätverkskabeln.

 

De fyra olika klasserna

PSE- och PD-enheter specificeras i fyra olika "klasser", som är indelade efter deras förmåga att leverera eller konsumera energi. Med "Power On" testas det automatiskt om PSE-utrustningen tillhör samma eller högre klass än den anslutna PD-utrustningen, så att felfri drift kan garanteras. Annars kommer en indikator att visa att en byte av utrustning krävs. Testet kommer också att säkerställa att både PSE- och PD-utrustning är skyddade mot skador på grund av inkompatibilitet. Naturligtvis gäller det samma för koppling till utrustning som inte är PoE-kompatibel.

Skissen nedan visar ett typiskt exempel på användningen av PoE, där en Ethernet-switch med PSE-funktion är ansluten till en serie enheter med PD-funktion.

image003

Utbudet av PoE-kompatibla produkter är ännu inte stort, men med tanke på de uppenbara fördelarna kan det inte rätta tvivel om att PoE-tekniken snabbt kommer att accepteras som det optimala valet när skalbarhet och tillförlitlighet är i fokus.

Idén att leda matningsspänning genom nätverkskabeln är inte ny. Strömförsörjningar som skickar ut lågspänning på nätverkskabeln och "splitters" som kan ta upp lågspänningen igen och mata 5 eller 12 Volt DC på en separat bit, så att utrustning som inte är PD-utrustning i PoE-betydelse fortfarande kan levereras via nätverkskabeln. Detta är inte PoE-utrustning enligt definitionen i standarden IEEE802.3af.