Industriella system med passivt busskort

Vid utformning av system som används för industriella ändamål eller som nätverksservrar ställs ofta särskilda krav på mekanisk stabilitet och kort reparationstid. Båda delarna uppnås bäst med fem busspass.

 

På en traditionell dator finns CPU, RAM, olika styrenheter och busskontakter (kortplatser) för ISA / PCI / PCI-Express-expansionskort på moderkortet, men på ett passivt busskort finns bara busskontakter. Å andra sidan finns alla komponenter som normalt finns på moderkortet på en traditionell dator på ett speciellt plug-in CPU-kort som kan monteras i valfri bussanslutning. Om en komponent misslyckas behöver bara ett plugin-kort bytas ut, vilket kan göras betydligt snabbare än att byta moderkortet i en vanlig dator.

 

I traditionella system med CPU på moderkortet finns det vanligtvis inte mycket utrymme för expansionsplatser, medan det passiva busskortet ger fler och mer flexibla alternativ. T.ex. passiva busspass kan levereras med upp till 20 ISA-platser. Andra kort har både ISA, PCI och PCI-Express-kortplatser - till exempel: 13 PCI / 1 ISA, 2 PCI / 3 ISA och 4 PCI / 15 ISA samt ett antal kort med både ISA-, PCI- och PISA-kortplatser. Med segmenterade passiva moderkort (busskort som är indelade i flera oberoende sektioner, t.ex. för 4 CPU-kort på samma busskort), kan flera datorsystem med egen CPU monteras i samma 19 ”låda.

 

Utbudet av CPU-kort för passiva bussar sträcker sig från små 386SX-baserade kort till de extremt kraftfulla P4-korten. CPU-kort finns i både halv och full längd. Halvlånga kort finns tillgängliga för ISA eller PCI, medan korten i full längd kan anslutas till både ISA- och PCI-bussen. Ett CPU-kort i full längd med PCI / ISA kan således också användas i moderkortet exklusivt med ISA-kortplatser.

PCI-Express_tegning