DTE och DCE är förkortningarna för de engelska termerna Data Terminal Equipment och Data Communications Equipment. Normalt är DTE styrenheten, t.ex. och PC. DCE kan t.ex. vara ett modem eller annan kringutrustning, men många tillverkare följer sina egna regler på detta område. Kontrollera därför alltid den aktuella utrustningen.

I praktiken är skillnaden mellan DTE och DCE bara en fråga om vilka stift i kopplingen som sänder sändnings- och mottagningssignaler samt styrsignaler. Om de är felaktigt anslutna fungerar kommunikationen inte korrekt. Nedan är en tabell över RS232-anslutningarna.

Var medveten om att mycket mjukvara och hårdvara inte använder styrsignalerna. Ofta är det rikligt att ansluta TX, RX och GND. Vid kommunikation mellan DTE och DCE måste signalerna i anslutningskabeln anslutas precis ovanför *. Detta kallas "standard seriekabel". Vid kommunikation mellan två "identiska" enheter, t.ex. DTE-DTE måste följande signaler korsas: (TX-RX) (RTS-CTS) (DSR & DCD-DTR). Detta kallas "Noll modemkabel".

2016-02-16_08h48_06

Förlängning av RS232-anslutningen via RS422/485

Eftersom RS232 är begränsad till en kabellängd på mindre än 15 meter är det bekvämt att konvertera den till RS422 / 485, som sträcker sig upp till 1,2 km. En omvandlare sätts in på de två enheterna med RS232-anslutningen. Kabling mellan de två omvandlarna utförs nu med en 4-trådad tvinnad telefonkabel enligt följande:

RS422_full_duplexRS485_halv_duplex

Som sett på datorsidan som är konfigurerad för DCE och på kringutrustningssidan för DTE. Ledarna får därför inte korsas. Ett kors måste korsas mellan de två omvandlarna för att skicka och ta emot signaler korrekt. I det visade exemplet används RS422-omvandlare. RS485-omvandlare kan också användas. Genom att använda RS485-omvandlare kan data bara skickas i en utgångsriktning (halv duplex).