DTE och DCE är förkortningen för den engelska termen Data Terminal Equipment and Data Communication Equipment. Normalt är DTE kontrollenheten, till exempel. en dator. DCE kan till exempel vara ett modem eller annan kringutrustning, men många tillverkare följer sina egna regler i detta område. Kontrollera därför alltid den aktuella utrustningen.

I praktiken skillnaden mellan DTE och DCE bara en fråga om vilka stiften i kontakten som överför sändnings- och mottagningssignaler och styrsignaler. Om de är felaktiga, fungerar kommunikationen inte korrekt. Nedan följer en tabell över RS232-anslutningarna.

 Var medveten om att mycket programvara och hårdvara inte använder kontrollsignalerna. Ofta är det mycket att ansluta TX, RX och GND. Kommunikation mellan DTE och DCE måste signaler i anslutningskabeln ansluten strax ovanför *. Detta kallas "standard seriekabel". För kommunikation mellan 2 "identiska" enheter, till exempel. DTE-DTE korsas, följande signaler: (TX-RX) (RTS-CTS) (DSR & DCD DTR). Detta kallas "Zero modem cable".

Eftersom RS232 är begränsad till en kabellängd under 15 meter är det lämpligt att omvandla detta till RS422 / 485, som når 1,2 km. En omvandlare läggs till de två enheterna med RS232-anslutningen. Anslutning mellan de två omvandlarna utförs nu med en 4-trådig vridad telefonkabel enligt följande.