80PLUS är en certifiering som visar att en strömförsörjning har en effektivitet på minst 80% vid en belastning på 20, 50 och 100%.

Detta innebär att en 80PLUS-certifierad strömförsörjning kommer att slösa högst 20% av energin på överskottsvärme. 80PLUS har flera certifieringsnivåer beroende på effektiviteten.

80PLUS