Vad är IP-koden ett uttryck för?

IP-koden är ett uttryck för "inträngningsskydd" och berättar något om en enhets förmåga att motstå vatten och smuts. IP-klassificeringen berättar därför t.ex. hur resistent ett vattentätt tangentbord är.

När du tittar på produkter som har en IP-klass märker du snabbt att IP följs av ett nummer, till exempel IP68. Den första siffran hjälper till att berätta hur motståndskraftig enheten är mot fasta och solida föremål, och den andra siffran talar om förmågan att motstå inträngande vätskor som vatten. Nedan följer en översikt över de olika klassificeringarna.

Skydd mot fasta och solida föremål

0: Inget skydd

1 Svagt skydd som baksidan av handen.

2 Skydd mot t.ex. fingrar eller liknande.

3 Skydd mot tjocka trådar eller liknande.

4 Skydd mot skruvar, normalt. Ledningar och liknande.

5 Delvis skyddad från kontakt med skadligt damm.

6 Fullt skydd mot skadligt damm.

Skydd mot vätskor

1 Små vertikala droppar

2 Vertikala fall i en lutning på upp till 15 grader

3 tål t.ex. regn eller dusch

4 Tål en kraftig spray från flera vinklar

5 Spolning från slangar / munstycken

6 Tål kraftig sköljning från alla vinklar

7 Tål kort nedsänkning i vatten i upp till 30 minuter.

8 Nedsänkning i vatten - utan förbehåll för tid.