Vad är CAN-buss?

CAN-buss är en förkortning för 'Controller Area Network'. CAN Bus är en bilbuss som utvecklats av Robert Bosch, som snabbt har fått acceptans inom bil- och flygindustrin. CAN är ett seriellt bussprotokoll för anslutning av enskilda system och sensorer. Det gör det möjligt för bilkomponenter att kommunicera på en nätverksbaserad databus med en eller två trådar upp till 1 Mbps. Se t.ex. vår seriella portserver för CAN-BUS.

Innan CAN-buss

Sedan början av 1940-talet har biltillverkarna ständigt förbättrat tekniken i sina fordon genom att integrera en ökande mängd elektroniska komponenter. I takt med att tekniken avancerade blev fordon mer och mer komplexa eftersom elektroniska komponenter alltmer ersatte mekaniska system, vilket gav extra komfort, bekvämlighet och säkerhet. Fram till CAN-bussens släpp innehöll fordon stora mängder ledningar som behövdes för att ansluta alla de olika elektroniska komponenterna.

Introduktion av CAN-buss 1986

BMW 850-kupén var det första CAN-bussfordonet som släppte marknaden 1986. Genom att minska kablarna på fordonet med upp till 2 kilometer, minskade fordonets totala vikt avsevärt med minst 50 kg med endast hälften av kontakterna. För första gången kunde var och en av fordonets system och sensorer kommunicera med mycket höga hastigheter (25 kbps - 1 Mbps) på en enda eller dubbeltrådig kommunikationslinje till skillnad från tidigare flertrådslinjer.