Mifare-standarden för RFID definierades ursprungligen av Philips 1994 för användning i beröringsfri elektronisk biljetting och beskrevs senare i ISO / IEC 14443A-standarden för 13,56 MHz beröringsfria smartkort. Därför läggs ingen tonvikt på stort läsavstånd, vilket vanligtvis är upp till 8 cm när du använder standardtaggar och läsare. Mifare används bland annat på resekartan i Danmark. Som taggar för 125 KHz EM-standarden har Mifare-taggar ett unikt ID (UID) - men har också inbyggt minne lagrat i "sektorer" i taggen.

Mifare-teknik finns i flera varianter:

Mifare Classic har 1k eller 4k minne organiserat i sektorer

Mifare UltraLigt har 512 Bytes minne i sektorer - men fungerar annars som Mifare Classic

MIfare PRO fungerar som ett "smartkort" med CPU och möjligheten att bädda in ett operativsystem i taggen, så det är förmodligen den mest flexibla av Mifare-teknologierna. Dessutom finns det en dedikerad processor inbyggd för DES-kryptering, så det är möjligt att säkra data mot oönskad åtkomst.

Mifare DESFire stöder AES-kryptering såväl som DES- och 3DES-kryptering vid åtkomst till sektordata i taggen. Därför kan mycket hög säkerhetsinformation skyddas från oönskad läsning och kopiering. Fungerar som ett "Smartkort" med CPU och operativsystem inbyggt i ett PROM-område i taggen, optimerad för snabb avläsning av data. Kan använda UID upp till 64 bitar.