Mifare standard för RFID definierades ursprungligen av Philips under 1994 för användning i kontaktfri elektroniska biljetter och blev senare beskrivs i ISO / IEC 14443A standard för 13,56 MHz beröringsfria smarta kort. Därför läggs betoning inte på stora avstånd, vanligen upp till 8 cm med standardkoder och läsare. Mifare används bland annat på resekortet i Danmark. Mifare-taggar, som taggar för 125KHz EM-standarden, har ett unikt ID (UID) - men har också inbyggt minne som lagras i "sektorer" i taggen.

Mifare-tekniken finns i flera varianter:

Mifare Classic är utrustad med 1k eller 4k minne, organiserade i sektorer

Mifare UltraLigt har 512 bytes minne i sektorer - men fungerar annars som Mifare Classic

MIfare PRO Fungerar som ett "smartkort" med cpu och möjligheten att infoga ett operativsystem i taggen, så det är förmodligen den mest flexibla Mifare-tekniken. Det finns också en dedikerad processor inbyggd för DES-kryptering, så det är möjligt att säkra data mot oönskad åtkomst.

Mifare DESFire stöder AES-kryptering samt DES- och 3DES-kryptering genom att komma åt sektorsdata i taggen. Därför kan data med mycket hög säkerhet skyddas mot oönskade läsningar och kopiering. Fungerar som ett "smartkort" med cpu och operativsystem inbyggt i ett PROM-område i taggen optimerad för snabb dataavläsning. Kan använda UID upp till 64 bitar.