Bland kallas även komponentvideo

 YPBPR  kallas ofta komponentvideo och kännetecknas av att man använder 3 x RCA (phono) kontakter med färgerna röd, grön och blå. På grund av färgerna kan det vara lätt att förväxla YPBPR med RGB, men dessa två videotyper har inget att göra med varandra. YPBPR är en videosignal som är uppdelad i tre komponenter: Y = Luma (ljusstyrka), PB = skillnaden mellan Blue och Luma, PR = skillnaden mellan Röd och Luma

Fördelen med YPBPR är att spara bandbredd relativt RGB, trots att informationen är densamma.

PB är Luma minus Blå, PR är Luma minus Röd. Den gröna färgen återges från Röd, Blå och Luma.

Jämfört med multiplexeringskodningsstandarder, såsom Composite och S-Video, har YPBPR inga problem att separera signalerna i mottagaränden, så signalkvaliteten är ungefär densamma som originalet. Därför används YPBPR ofta för HD-video högre än 480i / p, även om gränsen för YPBPR är 1080i.

Digitala signaler har ersatt analog i nyare elektronik och plugin-program som DVI och HDMI markerar övergången till digitala signaler i datorer och HD-TV.

image001