PC-system som är byggda på passiva busskort kan i vissa fall få problem med att köra ISA-bussen korrekt. Det är därför nödvändigt att montera så kallade termineringsmotstånd på signallinjerna för att säkerställa att bussen har rätt impedans. I avsaknad av impedansmatchning kan stående vågor inträffa på signallinjerna vid fel.

Det är vanligtvis inte ett problem innan du går upp till ca. 7-10 ISA-kort och mer - t.ex. med industriella kontroller med många I / O-kort. Det rekommenderas att du installerar termineringsmotstånden i de lediga platserna på passivt moderkort. På många passiva busskort finns socklar för SIL-motståndsnät, och resistansvärden mellan 4,7kΩ och 10kΩ är vanligtvis valda. PCI-moderkort, å andra sidan, bör inte avslutas med motstånd, eftersom PCI-bussen använder fenomenet stående vågor i kommunikationen mellan de enskilda PCI / ISA-broarna.