För varje par kablar finns utrymme för 4 komponenter på kretskortet som visas här. Vid leverans är R1 och R2 0 Ohm och R3 och C1 är inte monterade. Här kan du till exempel monterade spänningsdelare, lågpassfilter, shuntmotstånd för strömmätning, överspänningsskydd, strömbegränsande anordningar etc.